We doen ons best om jou een up-to-date en foutloze website aan te bieden. Als wij om jouw gegevens vragen, zoals bijvoorbeeld jouw e-mailadres, zijn deze altijd veilig bij ons. We verkopen ze niet door en lenen ze niet uit (ook niet voor heel even). Wat onze nieuwsbrief betreft: wij gaan je niet spammen, want daar houden we zelf ook niet van. Je kunt je altijd gratis en eenvoudig afmelden, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Lees ook hieronder onze officiële:

Proclaimer & Privacy Policy

Laatst bijgewerkt op: 1 juli 2023

Deze proclaimer heeft betrekking op de informatie op de website www.mijnwijncursus.nl.

Mijnwijncursus.nl heeft een ‘proclaimer’ in plaats van een ‘disclaimer’. Waarom?

Bijna iedere website heeft een disclaimer. Daarin kun je vaak in allerlei juridische termen lezen dat je aan de teksten op die site ‘geen rechten kunt ontlenen’ of dat men ‘niet aansprakelijk is voor de inhoud’ van de eigen website. Wij vinden het belangrijk om je te vertellen wat je van onze website kunt en mag verwachten. Daarom vind je bij ons geen disclaimer, maar een proclaimer.

Fouten of onvolledige informatie op www.mijnwijncursus.nl

Mijnwijncursus.nl is verantwoordelijk inhoud van deze website en doet er alles aan om deze site actueel, volledig en juist te houden. Toch is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Merk je dat er iets niet klopt? Of werkt er iets op de site niet goed? Dan zijn we je dankbaar als je ons even waarschuwt (en bij voorbaat onze excuses voor het ongemak). Je kunt zelf kiezen hoe je dit aan ons wilt laten weten; alle benodigde gegevens staan op de contact pagina.

 

Privacy

Alle persoonlijke gegevens die je ons verstrekt, gebruiken wij uitsluitend in overeenstemming met onze privacy policy.

Mijnwijncursus.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Jouw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld en alléén gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt gegeven. Ook bewaren we deze informatie niet langer dan noodzakelijk. Lees hieronder onze officiële:

Privacyverklaring


Mijnwijncursus.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij vinden het heel belangrijk veilig en verantwoordelijk om te gaan met de door jou verstrekte gegevens. Daarom verwerken wij persoonsgegevens op de door de AVG aangeraden wijze. In deze privacyverklaring vind je hierover meer specifieke informatie. Mocht je vragen of klachten hebben aangaande de verwerking van je persoonsgegevens, horen we graag van je. We zullen hier dan zo snel mogelijk, maar zeker binnen 4 weken, actie op ondernemen.

Hoe kan je ons bereiken?

Via het contactformulier op onze website:
https://mijnwijncursus.nl
En telefonisch via: +31(0)853030075

Jeroen van Mierlo is de Functionaris Gegevensbescherming van Mijnwijncursus.nl. Hij is te bereiken via [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mijnwijncursus.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mijnwijncursus.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze digitale nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Mijnwijncursus.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Mijnwijncursus.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mijnwijncursus.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van mijnwijncursus.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mijnwijncursus.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer je bij ons een verzoek indient om gegevens te verwijderen uit onze database, zullen wij dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 4 weken realiseren. Ook zullen we je een bevestigen sturen dat wij de gegevens uit al onze databases hebben verwijderd. Om dit mogelijk te maken hebben wij een toestemmingsregister en een verwerkingsregister opgesteld. Zo weten wij precies waar jouw gegevens zijn opgeslagen en kunnen wij deze volledig verwijderen.

Nieuwsbrief

Mijnwijncursus.nl stuurt je enkel een nieuwsbrief wanneer je je hiervoor hebt aangemeld. Afmelden voor de nieuwsbrief kan altijd en eenvoudig gerealiseerd worden door je af te melden via de afmeldlink in de nieuwsbrief. Ook kan je hiervoor een mail sturen naar [email protected] Wij zullen dan zo snel mogelijk en zeker binnen 4 weken zorgdragen voor het beëindigen van deze dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mijnwijncursus.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mijnwijncursus.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Mijnwijncursus.nl maakt gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens verwerker / verantwoordelijke, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn (indien reeds beschikbaar): ActiveCampaign, Learndash, Facebook, Asana, Moneybird, WooCommerce.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mijnwijncursus.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mijnwijncursus.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht:

Categorie Cookie/Pixel Wat doet/verzamelt de cookie? En wat is het doel?  Bewaartermijnen 
Facebook pixel E-mailadres / IP adres. Advertenties tonen aan websitebezoekers en koud publiek o.b.v. interesses 6 maanden
Google Analytics IP adres. Website analyse 50 maanden
ActiveCampaign E-mailadres en IP adres. Bijhouden welke website pagina’s de ActiveCampaign contacten hebben bezocht. 1 maand  
Funnelytics IP adres, apparaat type, browser informatie, geografische locatie (land). Bijhouden welke website pagina’s de website bezoekers hebben bezocht om de funnel route op te slaan. 1 jaar

 

Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mijnwijncursus.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mijnwijncursus.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mijnwijncursus.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Verstrekte gegevens via onze website worden uitsluitend overgedragen met een gecodeerde (veilige) SSL-verbinding, zodat een derde de te verzenden c.q. te ontvangen data niet kan onderscheppen. Betrokkene herkent de actieve veilige verbinding door een zichtbaar ‘slotje’ bovenin de adresbalk van de webbrowser. Raadpleeg voor een handleiding van een webbrowser altijd de bouwer zoals bijv. Microsoft, Mozilla, Google et cetera. Verstrekte gegevens worden na ontvangst overgezet naar een met SSL beveiligde server. Voornoemde omgevingen(en) worden wel gedeeld met enig online toegankelijk systeem.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected]

Procedure datalekken

Mochten er zich ondanks bovengenoemde maatregelen toch datalekken voordoen zullen wij dit (potentiële) lek binnen 72 uur rapporteren bij de hiertoe bevoegde instantie en een IT deskundige het probleem laten vaststellen en verhelpen. Ook zullen we de getroffen personen die opgenomen zijn in de database op de hoogte stellen. Wij hebben hiervoor intern een procedure opgesteld. Zo dragen we er de uiterste zorg voor dat de veiligheid van je gegevens wordt gewaarborgd.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 1 januari 2023

Mijnwijncursus.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. We raden je daarom ook aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen gedaan zijn door ons.

Informatie van jouw bezoek aan www.mijnwijncursus.nl wordt alleen gebruikt ter verbetering van deze site en voor bezoekstatistieken. Om de website verder te verbeteren en onze dienstverlening te optimaliseren, verzamelen en analyseren wij anonieme gegevens over het gebruik van deze website. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat onder meer om het tijdstip en de duur van jouw bezoek en welke pagina’s je hebt bekeken. Wij gebruiken IP-adressen en cookies niet om je persoonlijk te identificeren. Onze cookies kunnen niet gebruikt worden om je op websites van derden identificeren. Persoonsinformatie wordt uitsluitend gebruikt voor de beantwoording van vragen of suggesties. Na afhandeling hiervan worden persoonsgegevens vernietigd.

Digitale leeromgeving (members-area)
Een deel van de site kan zonder registratie worden bezocht/bekeken. Echter sommige functionaliteiten zoals deelnemen aan de digitale leeromgeving (members-area), vereisen een registratie als member van Mijnwijncursus.nl. In het geval van aanmelding als member wordt er om diverse gegevens gevraagd die wij zullen gebruiken om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen. Bij aanmelding als member gaat men er mee akkoord dat deze gegevens worden opgeslagen op onze servers en intern zullen worden gebruikt. Voorbeelden van deze gegevens zijn: emailadres, NAW gegevens, berichten op het forum en mails. Maar ook log-informatie zoals bezoekersinfo en -frequentie, IP-adres etc. Voorbeelden van het gebruik van deze gegevens zijn: Klantenservice(contacten), Klantherkenning, nieuwsbrieven, communicatie tussen members, websiteverbeteringen, interne onderzoeken etc.

E-mail en nieuwsbrieven
Zowel Mijnwijncursus.nl als onze cursisten en opdrachtgevers houden niet van Spam-mails. Daarom mailen wij niet te vaak. Je kunt je altijd gratis en eenvoudig afmelden voor onze nieuwsbrieven, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit kan met één klik door op de uitschrijflink te klikken die in elke ontvangen e-mail staat.

Cookies en Mijnwijncursus.nl
Mijn Wijncursus.nl maakt gebruikt van cookies om haar website te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen Facebook, Twitter en Google via onze website cookies om integratie met hun diensten mogelijk te maken.

Auteursrecht
Persoonlijk gebruik, dat wil zeggen niet-commercieel gebruik van de inhoud van deze site is toegestaan. Het delen van informatie via de social media en het gebruik van aanwezige sharebuttons is natuurlijk geen probleem. Graag zelfs! Mijnwijncursus.nl behoudt zich het auteursrecht op geplaatste berichten, beeldmerken, logo’s, illustraties en foto’s. Wil je hiervan toch gebruik van maken, neem dan contact met ons op.

Externe sites / links
Om het jou makkelijker te maken, worden op deze website links naar andere websites vermeld. Wij hebben geen zeggenschap en/of invloed op de inhoud van deze sites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Kom je toch iets tegen dat niet in de haak is? Meld het ons en we ondernemen zo snel mogelijk actie.

Heb je nog vragen? Iets nog onduidelijk?

Neem dan contact met ons op